Geachte Bezoeker


 
"Het Westkappels Koor" werd in 1920 opgericht als gemengd koor: "De Noordzeegalm"
  Bij gebrek aan mannenstemmen,werd het al snel omgevormd in: "Westkappels Dameskoor"
  Onder de bezielende leiding van dirigent Piet de Rooij, bereikte het al snel een hoog niveau.
 

 Het koor geniet bekendheid in zowel binnen als buitenland en verzorgde vele radio en televisie
 optredens. Zo verleenden ze ook hun medewerking aan de film: "De dijk is dicht"van
 Anton Koolhaas.Een keur van solisten hebben met het koor opgetreden,waaronder
 Marie-Ceciel Moerdijk, Therese Steinmets, Louis van Dijk,en Daniel  Waayenburg.
 
 Vanwege de vergrijzing van het koor en dientengevolge afnemende ledental ,heeft men besloten
 om er weer een gemengd koor van te maken. Sinds 2 April
2003 treden zij op als:
 het " Westkappels Koor" in een nieuwe samenstelling met 12 Dames en 13 Heren
   
 Het koor staat onder leiding van de huidige dirigent:
Kees van de Wouw

 

  Wij willen u graag ontmoeten tijdens een optreden van ons koor!